Leren doe je met je ogen.

Heel veel informatie bereikt ons via de ogen. Om te lezen en te rekenen is het belangrijk dat de letters en cijfers goed worden gelezen. Dit kan alleen als de ogen goed samenwerken. Wanneer je ergens naar kijkt moeten de ogen allebei hetzelfde zien om er 1 beeld van te maken. Bij jonge kinderen komt het heel vaak voor dat de beide ogen op een verschillende manier focussen. Zij fixeren ( kijken ) disparaat ( gescheiden), vandaar dat dit verschijnsel bekend is als Fixatie Disperatie. Dit betekent dat de hersenen er geen eenduidig beeld van kunnen maken en daardoor ziet het kind de letters 'dansen', ze bewegen door elkaar of ze zien alleen maar gedeeltes van een woord of som. De ogen en de hersenen moeten zich heel erg inspannen, met hoofdpijn en vermoeidheid tot gevolg.


Kinderpraktijk


Met behulp van de Bioptor, een apparaat waarmee de oogsamenwerking gemeten kan worden wordt duidelijk of het kind de woorden wel goed ziet.

Door middel van speciale testjes kan ook worden vastgesteld of de ogen wel rustig volgen. Bij sommige kinderen zijn de ogen erg springerig en dat is niet handig bij het lezen, omdat de ogen dan per regel kunnen verspringen. Deze kinderen vertonen vaak bewegingsonrust, zijn erg moe aan het einde van een schooldag en kunnen klagen over hoofdpijn of pijnlijke ogen.

Kinderpraktijk


Wordt gesignaleerd dat de ogen onrustig zijn en/of niet goed samenwerken dan is het met behulp van een oefenprogramma goed op te lossen. De hoofdpijn verdwijnt, de vermoeidheid is weg , het zicht wordt rustiger en het kind gaat weer lezen!

Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat een kind met Fixatie Disperatie bij een dyslexie onderzoek als dyslectisch wordt bestempeld.

Beweeglijke en slecht focussende ogen kunnen ook de oorzaak zijn van concentratieproblemen en bewegingsonrust.

Signalen van een verstoorde samenwerking:

Algemeen:

 • vermoeidheid na een schooldag of bij de leesoefeningen thuis
 • hoofdpijn, net boven de ogen
 • prikkende of rode ogen
 • nekklachten

Bij sporten of buitenspelen:

 • moeite met oog-handcoordinatie
 • veel stoten of ergens vanaf vallen
 • moeite om een bal te vangen of gooien

Op school:

 • slordig schrijven
 • moeite met lezen, woorden overslaan, verder gaan op een verkeerde regel
 • moeite met begrijpend lezen
 • op een blad zonder regels niet recht kunnen schrijven
 • hoofdpijn
 • hoofd schuin houden tijdens het lezen op het bord

Wanneer uw kind moeite heeft met lezen, rekenen of schrijven is het goed om eens langs te komen voor een screening.

Kinderpraktijk De Andere Kant is gecertificeerd Visual Screener en Trainer en aangesloten bij Functionele Optometristen Nederland.

Voor meer informatie kijkt u op www.info-fon.nl


Kinderpraktijk Kinderpraktijk Kinderpraktijk Kinderpraktijk Kinderpraktijk