Eerst bewegen, dan leren!

Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat leer- , concentratie- en motorische problemen veroorzaakt en/of versterkt kunnen worden door een belemmering in de lichamelijke en neuro-motorische ontwikkeling. Voor het leren lezen en rekenen en schrijven is het belangrijk dat beide hersenhelften goed kunnen samenwerken. Elke hersenhelft bezit namelijk bepaalde vaardigheden en regelt specifieke functies, en samenwerking is nodig voor een goed functionerend lichaam.

Met behulp van bepaalde oefeningen kan zichtbaar worden gemaakt of er een belemmering is in de samenwerking van beide hersenhelften. Huppelen, kruipen, kruislings springen en tegelijkertijd met gekruiste handen de neus en het oor aanraken zijn indicaties dat de samenwerking goed verloopt.

Kinderen die dit niet kunnen hebben vaker dan andere kinderen leerproblemen, zijn vaker motorisch onhandig, hebben een slecht handschrift en/of kunnen zich slecht concentreren.

Signalen van belemmeringen in de neuro-motorische ontwikkeling:

het kind:

 • zit op de stoel vaak op 1 of 2 benen
 • ligt tijdens het schrijven met het hoofd bijna op tafel
 • heeft geen goede pengreep
 • schrijft onleesbaar
 • durft niet te schommelen
 • is bang voor van alles: onweer, donker, alleen zijn, storm, etc
 • durft niet van de glijbaan
 • heeft een hekel aan gymmen
 • 'hangt'in de stoel met de benen vooruit
 • schrikt van harde geluiden
 • draait het fietsstuur bij het omkijken mee
 • kan niet huppelen
 • is onhandig, valt veel of stoot zich vaak

Met behulp van een speciaal oefenprogramma, gebaseerd op het INPP oefenprogramma en de Brain Gym Methode van Paul Dennison wordt de samenwerking van beide hersenhelften getraind en belemmeringen opgeheven.

Kinderpraktijk De Andere Kant is gecertificeerd Screener en Trainer van het INPP programma www.inpp.nl


Kinderpraktijk Kinderpraktijk Kinderpraktijk Kinderpraktijk